EAN-13

Her skal du indtaste 12 cifre. Kontrolciffer udregnes automatisk. Start altid med dit GS1 virksomhedspræfiks.