EAN-8

Her skal du indtaste 7 cifre. Kontrolciffer udregnes automatisk. Start altid med dit GS1 virksomhedspræfiks.